Hlavná
Jarabiny

Alanín neinteraguje

URGENT! HELP PROSÍM. 1. Počet izomérnych aminokyselín so zložením c4h9o2n sa rovná) 3 b) 4 c) 5 g) 62. Alanín neinteraguje s látkami: a) kyslík b) hydroxid sodný c) kyselina chlorovodíková d) chlorid sodný e) vodík e) metán 3. Kyselina 3-chlór-2-aminopropánová reaguje ca) NH3B) Hg c) C2H5OH D) HBr04 E) Si e) C5H12

Najlepšia odpoveď:

1-c; 2 d, d, e; 3c, d, a môže byť s e

Ďalšie otázky:

Prosím, pomôžte mi rozhodnúť) Aká sila prúdu v obvode s indukčnosťou 5 mH vytvára magnetický tok 2 * 10 (- 2) Vb

K roztoku obsahujúcemu 32 g síranu meďnatého sa pridal prebytok roztoku hydroxidu vápenatého. Stanovte hmotnosť zrazeniny.

Ľudia, ktorí potrebujem esej na tému moje budúce povolanie, najlepšie 2 eseje

V D. štáte je samotný štát zapojený do plánovania a regulácie všetkých sociálnych a ekonomických línií činnosti. Nenecháva človeku voľnosť pri rozhodovaní, pričom ho úplne podriaďuje svojej vôli. Aký ekonomický systém je základom stavu D. Vysvetlite svoj výber.

Úloha 15

Úloha 15.1

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými reaguje metylamín..

1) propán
2) chlórmetán
3) vodík
4) hydroxid sodný
5) kyselina chlorovodíková

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Zdroj - Demo verzia KIM USE v chémii 2019

Metylamín reaguje s chlórmetánom (alkylačná reakcia) za vzniku dimetylamínu:

Metylamín reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku soli:

Odpoveď: 25

Úloha 15.2

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými dimetylamín reaguje..

1) hydroxid sodný
2) propán
3) kyselina chlorovodíková
4) meď
5) brómmetán

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Dimetylamín reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku soli:

Dimetylamín reaguje s brómmetánom (alkylačná reakcia) za vzniku trimetylamínu:

Odpoveď: 35

Úloha 15.3

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými propylamín reaguje..

1) dusík
2) kyslík
3) chlorid sodný
4) kyselina sírová
5) bután

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Propylamín je horľavá látka:

Propylamín reaguje s kyselinou sírovou za vzniku soli:

Odpoveď: 24

Úloha 15.4

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými glycín reaguje.

1) hydroxid sodný
2) chlorid draselný
3) chlorovodík
4) oxid hlinitý
5) propán

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Glycín (kyselina aminooctová) interaguje s hydroxidom sodným za vzniku glycinátu sodného (sodná soľ kyseliny aminooctovej):

Glycín reaguje s chlorovodíkom za vzniku soli:

Odpoveď: 13

Úloha 15.5

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými alanín reaguje.

1) dusík
2) glycín
3) chlorid sodný
4) 2-metylbután
5) bromovodík

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Alanín (kyselina 2-aminopropánová) interaguje s glycínom (kyselina aminooctová) za vzniku dipeptidu:

Alanín reaguje s bromovodíkom za vzniku soli:

Odpoveď: 25

Úloha 15.6

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými reaguje kyselina aminoetánová.

1) meď
2) metanol
3) hydroxid sodný
4) oxid hlinitý
5) etán

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Kyselina aminoetánová (glycín) reaguje s metanolom za vzniku esteru (esterifikačná reakcia):

Kyselina aminoetánová (glycín) reaguje s hydroxidom sodným za vzniku soli:

Odpoveď: 23

Úloha 15.7

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými etylamín nereaguje.

1) oxid medi (II)
2) chlóretán
3) bromovodík
4) hydroxid sodný
5) kyselina octová

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Etylamín reaguje s chlóretánom, bromovodíkom a kyselinou octovou. Etylamín nereaguje s oxidom meďnatým a hydroxidom sodným.

Odpoveď: 14

Úloha 15.8

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými kyselina aminooctová nereaguje.

1) hydroxid draselný
2) etán
3) bromovodík
4) metanol
5) benzén

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Kyselina aminooctová interaguje s hydroxidom draselným, bromovodíkom a metanolom. Kyselina aminooctová nereaguje s etánom a benzénom.

Odpoveď: 25

Úloha 15.9

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými alanín nereaguje.

1) halogenovodík
2) zásady
3) aromatické uhľovodíky
4) étery
5) jednosýtne alkoholy

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Alanín (kyselina 2-aminopropánová) interaguje s halogenovodíkmi, zásadami a jednosýtnymi alkoholmi. Alanín nereaguje s aromatickými uhľovodíkmi a étermi.

Odpoveď: 34

Úloha 15.10

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými anilín reaguje.

1) kyselina chlorovodíková
2) síran meďnatý (roztok)
3) chlorid draselný (roztok)
4) cyklohexán
5) brómová voda

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Anilín reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku soli:
C6H5-NH2 + HCI = [C6H5-NH3] Cl

Anilín reaguje s brómovou vodou za vzniku 2,4,6-tribromanilínu (biela zrazenina):
C6H5-NH2 + 3BR2 = C6H2br3-NH2↓ + 3HBr

Odpoveď: 15

Úloha 15.11

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, ktoré pri reakcii s etylamínom tvoria soľ.

1) etanol
2) kyselina dusičná
3) voda
4) bromovodík
5) hydroxid sodný

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

Etylamín reaguje s kyselinou dusičnou a bromovodíkom za vzniku zodpovedajúcich solí:

Beta alanín

štruktúra

Tableta obsahuje 400 mg beta-alanínu (obchodný názov lieku je klimalanín). Ďalšie komponenty:

 • pšeničný škrob;
 • hydratovaná forma kremíka;
 • palmityl glycerol stearát;
 • Stearát horečnatý.

500 mg kapsuly (obchodný názov Pánske) obsahujú:

Uvoľňovací formulár

Beta-alanín je aktívna zložka dvoch liekov: Mens a Klimalanin. Prvá je dostupná vo forme 500 mg kapsúl (v balení po 40 kusoch), druhá - vo forme tabliet 400 mg v blistroch po 10/15 kusoch (v balení po 30 tabliet).

Tablety majú bielu farbu a valcový tvar a kapsuly majú želatínový obal. Obidve lieky sú bioaditíva a nie sú registrované ako lieky.

farmaceutický účinok

Beta-alanín je aminokyselina, ktorá našla široké uplatnenie v gynekológii a je známa svojou schopnosťou zastaviť negatívne vegetatívne menopauzálne symptómy..

Účinok beta-alanínu na organizmus

Aminokyselina pôsobí na cievne centrá periférne umiestneného krvného riečišťa. Na pozadí liečby je možné zastaviť negatívne symptómy, ktoré sa vyvíjajú v dôsledku nízkej produkcie ženských pohlavných hormónov:

Aminokyselina navyše bráni nadmernému príjmu histamínu do obehového systému, ale beta-alanín nie je antihistamínový blokátor, pretože nemá výrazný blokovací účinok na špecifické receptory.

Alanín a jeho vlastnosti

Alanínový štruktúrny vzorec - C3H7NO2.

Druhým názvom je kyselina 2-aminopropánová alebo alifatická aminokyselina. prideliť:

 • alfa1 alanín (nachádzajúci sa v proteínoch);
 • b-alanín (nachádzajúci sa v mnohých biologicky aktívnych zlúčeninách).

V pečeňovom systéme prechádza aminokyselina na glukózu pomocou cyklu glukóza-alanín (zdroj Wikipedia). Pre obyčajného človeka je dostatočné množstvo aminokyselín, ktoré prichádza s vyváženou stravou, ale pre športovcov a každého, kto má zvýšenú fyzickú aktivitu, je potrebný ďalší nedostatok aminokyselín. Aminokyselina sa vďaka svojej schopnosti doplňovať glukózu, odbúravať a tiež absorbovať bielkoviny v tele široko používa v športovej výžive a používa sa tiež ako všeobecné tonikum a na lekárske účely..

Získanie alanínu

Aminokyselinu prvýkrát syntetizoval v roku 1850 nemecký vedec Adolf Streckur, na ktorého počesť bola táto reakcia pomenovaná. Vyvinutá metóda umožňuje získať aminokyseliny z kyseliny kyanovodíkovej, aldehydov a amoniaku.

Chemické vlastnosti

Interaguje s bázami, kyselinami, alkoholmi (esterifikačná reakcia) a je schopný vytvárať peptidové väzby. Metylamín aj alanín reagujú s:

 • atóm vodíka;
 • dietyléter;
 • chlorovodík;
 • Hydroxidu Fe;
 • kyslík;
 • kyselina fosforečná.

Alanín interaguje s hydroxidom vápenatým a glycínom (nh2ch2cooh). Glycín a alanín sú homológy.

Rovnice reakcií interakcií s NaOH a HCl:
CH3-CH (NH2) -COOH + HCI → [CH3-CH (NH3) -COOH] + Cl-
NH2-C2H4-COOH + NaOH → NH2-C2H4-COONa + H20.

Získanie dipeptidu z alanínovej rovnice:

NH2-CH2-COOH + CH3- (NH2) CH-COOH = CH3- (NH2) CH- [CO-NH] -CH2-COOH Glicín + alanín = dipeptid.
Oxidačná deaminácia prechádza tvorbou medziproduktu imínu.

Zvýšila sa alanínaminotransferáza

Rast tohto ukazovateľa môže naznačovať patológiu orgánov, v ktorých je obsiahnutý (najčastejšie pečeňový systém). Analýza AST (aspartátaminotransferázy) a ALT sa vykonáva odberom krvi zo žily. Index Ritis ukazuje pomer týchto enzýmov a nemal by prekročiť 1,33.

Farmakodynamika a farmakokinetika

Údaje o sekciách nie sú uvedené.

Indikácie pre použitie

Beta-alanín s menopauzou vám umožňuje rýchlo zastaviť „návaly horúčavy“ u žien a eliminovať tak negatívne príznaky menopauzy..

kontraindikácie

 • tehotenstva;
 • individuálna precitlivenosť;
 • dojčenie.

Vedľajšie účinky

Návod na použitie Beta-alanín (spôsob a dávkovanie)

Liek je určený na použitie per os.

Ako použiť

Muži s obsahom aminokyseliny menujú 1 - 2 tablety denne. Dávku je možné zvýšiť na tri tablety. Kurz je koncipovaný na 5 - 10 dní, až do úplného zmiernenia prílivu a odlivu. Uskutočňuje sa druhý chod s obnovením negatívnych symptómov.

predávkovať

Údaje nie sú uvedené.

Interakcia

Môže sa používať s inými liekmi vrátane liekov s podobnými farmakologickými účinkami..

Podmienky predaja

Formulár na lekársky predpis je voliteľný.

Podmienky skladovania

Výrobca má obmedzené teplotné podmienky - do 25 stupňov.

Skladovateľnosť

špeciálne pokyny

Nie je dovolené užívať výživové doplnky bez konzultácie s lekárom.

alanín

Prvýkrát sa svet dozvedel o alaníne v roku 1888. V tomto roku rakúsky vedec T. Weil pracoval na štúdiu štruktúry hodvábnych vlákien, ktoré sa neskôr stali primárnym zdrojom alanínu.

Potraviny bohaté na alanín:

Všeobecný opis alanínu

Alanín je alifatická aminokyselina, ktorá je súčasťou mnohých proteínov a biologicky aktívnych zlúčenín. Alanín patrí do skupiny vzájomne zameniteľných aminokyselín a je ľahko syntetizovaný z chemických látok neobsahujúcich dusík, z asimilovateľného dusíka.

Akonáhle je v pečeni, je aminokyselina transformovaná na glukózu. V prípade potreby je však možná spätná transformácia. Tento proces sa nazýva glukogenéza a hrá veľmi dôležitú úlohu v metabolizme ľudskej energie..

Alanín v ľudskom tele existuje v dvoch formách - alfa a beta. Alfa-alanín je štruktúrny prvok proteínov, beta-alanín je súčasťou biologických zlúčenín, ako je kyselina pantoténová a mnoho ďalších..

Denná požiadavka na alanín

Denná norma alanínu je 3 gramy pre dospelých a až 2,5 gramov pre školské deti. Pokiaľ ide o deti mladšej vekovej skupiny, nesmú brať viac ako 1,7 - 1,8 gramu. alanín za deň.

Potreba alanínu sa zvyšuje:

 • s vysokou fyzickou námahou. Alanín je schopný odstraňovať metabolické produkty (amoniak, atď.), Ktoré sú výsledkom dlhodobých fyzicky nákladných akcií;
 • so zmenami súvisiacimi s vekom, ktoré sa prejavujú poklesom libida;
 • so zníženou imunitou;
 • s apatiou a depresiou;
 • so zníženým svalovým tonom;
 • s oslabením mozgovej aktivity;
 • urolitiáza;
 • hypoglykémie.

Potreba alanínu sa znižuje:

S chronickým únavovým syndrómom, ktorý sa v literatúre často označuje ako CFS.

Asimilácia alanínu

Vďaka alanínu premeniť sa na glukózu, ktorá je nevyhnutným produktom energetického metabolizmu, sa alanín rýchlo a úplne absorbuje..

Užitočné vlastnosti alanínu a jeho vplyv na organizmus

Pretože alanín sa podieľa na tvorbe protilátok, úspešne bojuje proti všetkým druhom vírusov, vrátane vírusu herpesu; používa sa na liečbu AIDS, používa sa na liečbu iných imunitných chorôb a porúch.

V dôsledku antidepresívnych schopností a schopnosti znižovať úzkosť a podráždenosť zaujíma alanín významné miesto v psychologickej a psychiatrickej praxi. Užívanie alanínu vo forme liekov a doplnkov výživy okrem toho zmierňuje bolesti hlavy až do úplného vymiznutia..

Interakcia s inými prvkami:

Ako každá aminokyselina, alanín interaguje s inými biologicky aktívnymi zlúčeninami nášho tela. Zároveň sa vytvárajú nové látky užitočné pre organizmus, ako je glukóza, kyselina pyrohroznová a fenylalanín. Okrem toho vznikajú v dôsledku alanínu karnosín, koenzým A, anserín a kyselina pantoténová..

Znaky nadmernej ponuky a nedostatku alanínu

Znaky nadmerného množstva alanínu

Chronický únavový syndróm, ktorý sa stal jedným z najbežnejších ochorení nervového systému v našom veku vysokých rýchlostí, je hlavným znakom nadmerného množstva alanínu v tele. Príznaky CFS, ktoré sú príznakmi nadmerného množstva alanínu:

 • pocit únavy, ktorý nezmizne po 24 hodinách odpočinku;
 • znížená pamäť a schopnosť sústrediť sa;
 • problémy so spánkom;
 • depresie;
 • bolesť svalov
 • bolesť kĺbov.

Znaky nedostatku alanínu:

 • únava;
 • hypoglykémia;
 • urolitiázová choroba;
 • znížená imunita;
 • nervozita a depresia;
 • znížené libido;
 • znížená chuť do jedla;
 • časté vírusové ochorenia.

Faktory ovplyvňujúce obsah alanínu v tele

Príčinou nedostatku alanínu je okrem stresu, ktorého potlačenie si vyžaduje obrovské množstvo energie, aj vegetariánstvo. Koniec koncov, alanín sa nachádza vo veľkých množstvách v mäse, mäsových vývaroch, vajciach, mlieku, syre a iných živočíšnych produktoch.

Alanín pre krásu a zdravie

Dobrý stav vlasov, pokožky a nechtov tiež závisí od dostatočného príjmu alanínu. Koniec koncov, alanín koordinuje činnosť vnútorných orgánov a posilňuje obranyschopnosť tela.

Ak je to potrebné, môže byť alanín premenený na glukózu. Vďaka tomu človek, ktorý pravidelne konzumuje alanín, nemá medzi jedlami pocit hladu. A túto vlastnosť aminokyselín úspešne využívajú milovníci rôznych diét.

Úloha 15. Chemické vlastnosti a metódy výroby organických zlúčenín obsahujúcich dusík. Tuky. POUŽITIE 2020 v chémii

Precvičujte si úlohy

Úloha 1

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými môže fenylalanín reagovať.

 1. kyselina chlorovodíková
 2. chlorid sodný
 3. dusík
 4. hydroxid sodný
 5. benzol

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

rozhodnutie

fenylalanín je aminokyselina, ktorá má zase zásadité a kyslé vlastnosti

Úloha 2

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, z ktorých každá môže interagovať so sacharózou.

 1. oxid uhličitý
 2. síran sodný
 3. voda
 4. oxid strieborný (rr $ NH_3 $)
 5. hydroxid vápenatý

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

rozhodnutie

Sacharóza je disacharid, a preto sa hydrolyzuje - v prítomnosti kyseliny rozloží sacharózu na glukózu a fruktózu. Sacharóza je tiež schopná reagovať s hydroxidom vápenatým za vzniku cukru vápenatého $ C_N_ABOUT_CaO2H_2O $.

Úloha 3

Z navrhovaného zoznamu vyberte dva riadky látok, ktorých vzájomné pôsobenie môže vytvárať soľ.

 1. $ C_6H_5NH_2 $ a HCl
 2. $ C_6H_5NH_2 $ a $ C_3H_7OH $
 3. $ H_2N - CH_2 - COOH $ a $ K_2O $
 4. $ H_2N - CH_2 - COOH $ a $ C_2H_5OH $
 5. $ CH_3NH_2 $ a $ H_2O $

Do poľa odpovede napíšte čísla vybratej série látok.

rozhodnutie

Hľadáme látky, ktoré majú protichodné vlastnosti (kyslé - zásadité), existujú 3 také, ale v 4. prípade sa nevytvára soľ, ale éter, pretože máme kyselinu a alkohol..

Úloha 4

Z navrhovaného zoznamu vyberte vzorce dvoch látok, z ktorých každá môže interagovať s látkou, ktorej štruktúra

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

rozhodnutie

Máme amfotérnu látku, pretože obsahuje kyslý zvyšok a zvyšok $ NH_3 $, takže okamžite hľadáme bázu ($ CH_3OH $ a $ HNO_3 $).

Úloha 5

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte dva tvrdenia, ktoré platia pre škrob aj pre dužinu..

 1. majú všeobecný vzorec $ (C_6H_O_5) _n $
 2. sú prírodné polyméry
 3. majú rovnaký stupeň polymerizácie
 4. reagovať strieborné zrkadlo
 5. nehydrolyzovaný

Zaznamenajte čísla vybratých príkazov do poľa odpovede.

rozhodnutie

Celulóza a škrob sú prírodné glukózové polyméry so všeobecným vzorcom ($ С_6Н_O_5) _n $. Celulóza má vyšší stupeň polymerizácie (n) ako škrob. Počas hydrolýzy škrob a celulóza tvoria glukózu, na rozdiel od toho strieborné zrkadlo nereaguje.

Úloha 6

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, ktoré nie sú činidlom pre bielkoviny.

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

rozhodnutie

Proteíny je možné rozoznať koncentrovanou kyselinou dusičnou (získajú sa farbené nitrozlúčeniny), olovnaté soli (tvorí sa sulfid čierny) a síran meďnatý (tvorí komplexnú zrazeninu). Zostávajú dve polohy: kyselina chlorovodíková a chlorid železitý.

Úloha 7

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve reakcie, ktoré sa môžu použiť na získanie metylamínu.

 1. $ CH_4 $ a $ HONO_2 $
 2. $ CH_3OH $ a $ N_2 $
 3. $ CH_3NO_2 $ a $ H_2 $
 4. $ [CH_3NH_3] Cl $ a KOH
 5. $ CH_3 - CH_3 $ a $ NH_3 $

Zaznamenajte si čísla vybraných reakcií do poľa odpovede.

rozhodnutie

Metylamínový vzorec je $ CH_3NH_2 $. Vytvoríme reakčné rovnice:

1) $ CH_4 + HONO_2 → CH_3NO_2 + H_2O $ (odpoveď je nesprávna)

2) $ CH_3OH + N_2 ≠ $ (odpoveď je nesprávna)

3) $ CH_3NO_2 + 3H_2 → CH_3NH_2 + 2H_2O $ (odpoveď je správna)

4) $ [CH_3NH_3] Cl + KOH → CH_3NH_2 + KCl + H_2O $ (odpoveď je správna)

5) $ CH_3 - CH_3 + NH_3 ≠ $ (nesprávna odpoveď)

Úloha 8

Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte dva amíny, ktoré majú silnejšie základné vlastnosti ako amoniak.

 1. anilín
 2. trimetylamín
 3. difenylamín
 4. trifenylamin
 5. methylpropylamin

Do poľa odpovede napíšte čísla vybraných látok.

rozhodnutie

Amíny sú deriváty amoniaku, v molekule ktorých je jeden alebo viac atómov vodíka nahradených uhľovodíkovými zvyškami. Amíny, ako amoniak, môžu reagovať s kyselinami, to znamená, že vykazujú zásadité vlastnosti. Chemická väzba medzi atómom dusíka a $ H ^ + $ katiónom, ktorý je súčasťou kyseliny, je tvorená mechanizmom donor-akceptor, zatiaľ čo atóm dusíka poskytuje spoločný pár elektrónov. Je zrejmé, že čím vyššia je hustota elektrónov na atóme dusíka, tým silnejšia väzba a základné vlastnosti látky sú silnejšie. Preto je potrebné určiť, ako substituenty v navrhovaných zlúčeninách ovplyvnia hustotu elektrónov na atóme dusíka a zvoliť ako správnu odpoveď tie látky, v ktorých substituenty zvyšujú hustotu elektrónov.

Obvykle sa domnievame, že atómy vodíka v molekule $ NH_3 $ nemajú elektronické účinky a neovplyvňujú základné vlastnosti.

V molekule anilínu alebo fenylamínu, $ C_6H_5 - NH_2 $, elektrónový pár atómu dusíka interaguje s aromatickým π-systémom (hovoria, že sa konjuguje), v dôsledku toho sa hustota elektrónov na aromatickom kruhu zvyšuje a na atóme dusíka sa teda znižuje hlavný vlastnosti anilínu sú nižšie ako amoniak a anilín na rozdiel od amoniaku nezafarbí roztoky indikátorov - lakmus a fenolftaleín (odpoveď 1 je nesprávna).

Je zrejmé, že dve fenylové skupiny (difenylamín, odpoveď 3) a tri fenylové skupiny (trifenylamín, odpoveď 4) redukujú základné vlastnosti silnejšie ako jedna fenylová skupina v anilínovej molekule (odpovede 3, 4 sú nesprávne)..

Metylové radikály $ CH_3– $ a propyl $ CH_3CH_2CH_2– $ vykazujú elektrónový darovací efekt (pozitívny indukčný efekt) a zvyšujú hustotu elektrónov na atóme dusíka, takže ich základné vlastnosti sú silnejšie ako amoniak (odpovede 2, 5 sú správne).

Alanín neinteraguje

Správna odpoveď: 45.

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 237.

Správna odpoveď: 35.

Glycín (kyselina aminooctová) reaguje s kyselinou aminooctovou za vzniku peptidovej väzby. Karboxylová skupina reaguje s hydroxidom sodným a aminoskupina reaguje s kyselinou dusičnou..

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 917.

Správna odpoveď: 25

Aminokyselina alanín reaguje s aminokyselinou glycínom (2) za vzniku peptidovej väzby. Kyselina sírová reaguje s alanínom na aminoskupine, tvorí sa kyselina sírová.

Reakcie so síranmi (3) nie sú možné pre aminokyseliny, pretože nie je možné získať silnejšiu kyselinu sírovú zo slabých aminokyselín.

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 918.

Správna odpoveď: 24.

Len s anilínom reaguje s brómovanou vodou (3), pretože ide o kvalitatívnu reakciu.
Na vyriešenie tejto úlohy je potrebné pripomenúť, že anilín a etylamín reagujú s kyselinou chlorovodíkovou (4) na aminoskupine za vzniku svojej soli, chloridu. Nesmieme zabúdať ani na to, že všetky organické látky sú schopné horieť (2).

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 919.

Správna odpoveď: 25.

Najskôr si musíte uvedomiť, že fenylalanín je aminokyselina, čo znamená, že môže reagovať na aminoskupine s kyselinami (3,4), na karboxylovej skupine s aktívnymi kovmi, zásaditými oxidmi, zásadami, alkoholmi (1).

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 920.

Správna odpoveď: 45.

Metylethylamín je amín, sú možné reakcie s kyselinami (1,3) na aminoskupine. Reakciou metyletylamínu s chlórmetánom sa získa dimetyletylamín..

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 921.

Správna odpoveď: 25.

Soli vznikajú reakciou amínov s kyselinami (2,5).

PS: Našli ste v úlohe chybu? Prosím, nahláste svoj nález;)
Pri kontakte uveďte ID tejto otázky - 922.

Správna odpoveď: 25.

Reakcia s brómovanou vodou (5) je kvalitatívnou reakciou na anilín, sprevádzanú charakteristickou bielou zrazeninou (2,4,6-tribromanilín). Podľa aminoskupiny anilín dokonale reaguje s kyselinami (2) za vzniku zodpovedajúcich solí.

Alanín neinteraguje

Alanín je jednou z 20 bázických aminokyselín spojených v určitej sekvencii peptidovými väzbami do polypeptidových reťazcov (proteínov). Vzťahuje sa na počet nahraditeľných aminokyselín, ako ľahko syntetizovaný u zvierat a ľudí z prekurzorov bez obsahu dusíka a stráviteľného dusíka.

Alanín je súčasťou mnohých proteínov (až 40% v hodvábnom fibroíne), je obsiahnutý vo voľnom stave v krvnej plazme.

Alanín - kyselina 2-aminopropánová alebo a-aminopropiónová - s nepolárnym (hydrofóbnym) bočným alifatickým zvyškom.

Alanín je organická zlúčenina v rozkladných produktoch proteínových látok, inak nazývaných kyselina amidopropiónová:

Alanín (Ala, Ala, A) - acyklická aminokyselina CH3CH (NH2) COOH.

Alanín v živých organizmoch je vo voľnom stave a je súčasťou bielkovín, ako aj iných biologicky aktívnych látok, napríklad kyseliny panteónovej (vitamín B).3).

Alanín bol prvýkrát izolovaný z hodvábneho fibroínu v roku 1888 T. Weilom, syntetizovaný A. Streckerom v roku 1850..

Denná potreba tela pre dospelého v alaníne je 3 gramy.

Fyzikálne vlastnosti

Alanín - sú bezfarebné kosoštvorcové kryštály s teplotou topenia 315 - 316 0 C. Je rozpustný vo vode, slabo v etanole, nerozpustný v acetóne, dietyléteri..

Alanín je jedným zo zdrojov glukózy v tele. Je syntetizovaný z rozvetvených aminokyselín (leucín, izoleucín, valín)..

Chemické vlastnosti

Alanín je typická alifatická a-aminokyselina. Alanín je charakterizovaný všetkými chemickými reakciami charakteristickými pre alfa-amino a alfa-karboxylové skupiny aminokyselín (acylácia, alkylácia, nitrácia, éterifikácia atď.). Najdôležitejšou vlastnosťou aminokyselín je ich vzájomná interakcia s tvorbou peptidov.

Biologická úloha

Hlavnými biologickými funkciami alanínu je udržiavanie rovnováhy dusíka a konštantnej hladiny glukózy v krvi.

Alanín sa podieľa na detoxikácii amoniaku počas ťažkej fyzickej námahy.

Alanín sa podieľa na metabolizme uhľohydrátov a súčasne znižuje príjem glukózy v tele. Alanín tiež prenáša dusík z periférnych tkanív do pečene kvôli jeho vylučovaniu z tela. Podieľa sa na detoxikácii amoniaku počas ťažkej fyzickej námahy.

Alanín znižuje riziko vzniku obličkových kameňov; je základom normálneho metabolizmu v tele; prispieva k boju proti hypoklykémii a hromadeniu glykogénu v pečeni a svaloch; Pomáha zmierňovať výkyvy glukózy v krvi medzi jedlami predchádza tvorbe oxidu dusnatého, ktorý uvoľňuje hladké svaly vrátane koronárnych ciev, zlepšuje pamäť, spermatogenézu a ďalšie funkcie.

Zvyšuje energetický metabolizmus, stimuluje imunitný systém, reguluje hladinu cukru v krvi. Je potrebné udržiavať svalový tonus a primeranú sexuálnu funkciu..

Významná časť dusíka aminokyseliny sa prenáša do pečene z iných orgánov v zložení alanínu. Mnoho orgánov vylučuje alanín v krvi.

Alanín je dôležitým zdrojom energie pre svalové tkanivo, mozog a centrálny nervový systém, posilňuje imunitný systém produkciou protilátok. Aktívne sa podieľa na metabolizme cukrov a organických kyselín. Alanín normalizuje metabolizmus uhľohydrátov.

Alanín je neoddeliteľnou súčasťou kyseliny pantoténovej a koenzýmu A. Ako súčasť enzýmu alanínaminotransferáza v pečeni a ďalších tkanivách.

Alanín je aminokyselina, ktorá je súčasťou bielkovín svalového a nervového tkaniva. V slobodnom stave je v mozgových tkanivách. Najmä veľa alanínu sa nachádza v krvi, ktorá prúdi zo svalov a čriev. Alanín je extrahovaný z krvi hlavne pečeňou a používa sa na syntézu kyseliny asparágovej..

Alanín môže byť surovinou pre syntézu glukózy v tele. Vďaka tomu je dôležitým zdrojom energie a regulátorom hladiny cukru v krvi. Pokles cukru a nedostatok uhľohydrátov v potrave spôsobuje odbúravanie svalových bielkovín a pečeň premieňa výsledný alanín na glukózu, aby vyrovnávala hladinu glukózy v krvi..

Pri intenzívnej práci trvajúcej viac ako jednu hodinu sa zvyšuje potreba alanínu, pretože vyčerpanie glykogénu v tele vedie k spotrebe tejto aminokyseliny na doplnenie.

V katabolizme slúži alanín ako nosič dusíka zo svalov do pečene (pre syntézu močoviny).

Alanín podporuje tvorbu silných a zdravých svalov.

Hlavným zdrojom potravy alanínu sú mäsový vývar, živočíšne a rastlinné bielkoviny.

Prírodné zdroje alanínu:

želatína, kukurica, hovädzie mäso, vajcia, bravčové mäso, ryža, mliečne výrobky, fazuľa, syr, orechy, sójové bôby, pivovarské kvasnice, ovos, ryby, hydina.

Pri nadmernom podávaní alanínu a nízkych hladinách tyrozínu a fenylalanínu sa vyvíja syndróm chronickej únavy..

Jeho nedostatok vedie k zvýšeniu potreby rozvetvených aminokyselín.

Oblasti použitia alanínu:

benígna hyperplázia prostaty, udržiavanie koncentrácie cukru v krvi, zdroj energie, hypertenzia.

V medicíne sa alanín používa ako aminokyselina na parenterálnu výživu..

V mužskom tele sa alanín nachádza v žľazovom tkanive a v sekrécii prostaty. Z tohto dôvodu sa všeobecne verí, že denný príjem alanínu ako doplnku výživy pomáha predchádzať rozvoju benígnej hyperplázie prostaty alebo adenómu prostaty..

Výživové doplnky

ProstaX

Prírodný komplex rastlinného pôvodu, ktorého zložky majú priaznivý vplyv na stav prostaty a reprodukčný systém samcov ako celok, sa vyberá s ohľadom na biologickú kompatibilitu a fyziologické procesy mužského tela, slúži na prevenciu rozvoja adenómu prostaty a prispieva k normalizácii močového systému..

Prostax podporuje plnú reprodukčnú funkciu mužov vrátane spermatogenézy, ako aj normálne fungovanie močového systému. Pomáha obnovovať bunkové štruktúry žľazového tkaniva, udržuje rovnováhu mužských pohlavných hormónov. Zvyšuje obranyschopnosť tela, imunitu a výkon.

S hypertenziou môže alanín v kombinácii s glycínom a arginínom znížiť aterosklerotické zmeny v cievach.

Pri kulturistike je zvyčajné užívať alanín v dávke 250 - 500 miligramov bezprostredne pred tréningom. Príjem alanínu vo forme roztoku umožňuje telu vstrebať ho takmer okamžite, čo poskytuje ďalšie výhody počas tréningu a svalového zisku.

Alanín neinteraguje s:

A) kyslík
B) hydroxid sodný
C) kyselina chlorovodíková
D) osud sodný
D) chlorid vápenatý
E) vodík

A
G
D
To je celá odpoveď.

Ďalšie otázky z kategórie

Nájdite molekulový vzorec a pomenujte túto látku, ak je známe, že jej hustota pár vo vzduchu je 2,07

Prečítajte si tiež

2. Alanín neinteraguje s látkami:

a) kyslík b) hydroxid sodný c) kyselina chlorovodíková d) chlorid sodný

e) vodík e) metán

3. Kyselina 3-chlór-2-aminopropánová reaguje s

a) NH3B) Hg c) C2H5OH D) HBr04 E) Si e) C5H12

a neinteragujú s alkáliami. Určite vzorec látky.

Ročné rozhodnutie o chémii závisí od rozhodnutia. Vopred ďakujem)

2 2-metylpropanol-2 neinteraguje s: 1) kyselinou octovou (v prítomnosti H2SO4), 2) hydroxidom meďnatým, 2.3) draslíkom, 4) bromovodíkom

Č. 3 Prevažujúcim produktom interakcie vody (v prítomnosti konc. Kyseliny sírovej) a 2-metylbuténu-2 je: 1) 2-metylbután, 2) 2-metylbutanol-2,3) butanol-2,4) 2-metylbutanol-1

2) 2NaOH + CO2 → Na2C03 + H20

3) NaOH + H2CO2 → NaHC03 + H20

4) Na2O + CO2 → Na2C03

2. Železo pri izbovej teplote s koncentrovanou kyselinou sírovou a koncentrovanou kyselinou dusičnou:

1) tvorí Fe2 (S04) 3 + S02 ↑ a Fe (N03) 3 a N02

2) tvorí Fe2 (S04) 3 + S03 ↑ a Fe (N03) 2 a NO

3) tvorí Fe2 (S04) 3 + S a Fe (N03) 3 a N2О

4) neinteraguje

3. Zistite zhodu medzi iónom a činidlami (reagentmi) na tomto ióne so zodpovedajúcim analytickým účinkom:

Na2S2O3; na vzduchu sa vylúči zrazenina, ktorá mení farbu z bielej na žltú, hnedú až čiernu

AgNO3; žltá zrazenina nerozpustná v amoniaku

H2SO4; vytvorí sa biela zrazenina, nerozpustná v kyselinách a zásadách

K4 [Fe (CN) 6]; vyzráža bielu zrazeninu rozpustnú v minerálnych kyselinách, okrem kyseliny octovej

K4 [Fe (CN) 6], červenohnedá zrazenina

4. Počas spaľovania 1 kg pyritu obsahujúceho 20% nečistôt sa získa plyn, ktorého hmotnostný zlomok výťažku je 80% teoreticky možného. Ak chcete úplne neutralizovať tento plyn, budete musieť minúť hydroxid draselný v množstve? (Napíšte celé číslo):

Aminokyseliny. Úlohy na prípravu na skúšku.

Aminokyseliny. Testujte úlohy výberom z dvoch možností odpovede.

Vyberte dva výroky platné pre alanín.

1) rozpustný vo vode

2) je aromatický amín

3) vstupuje do polykondenzačnej reakcie

4) je prírodný polymér

5) nevyskytuje sa v prírode

Odpoveď: 13

Vyberte dva výroky platné pre glycín..

1) nerozpustný vo vode

2) kryštalická látka

3) obsahuje dve funkčné skupiny

4) je primárny amín

5) má štipľavú vôňu

Odpoveď: 23

Vyberte dva výroky platné pre alanín

1) estery foriem

2) je amfotérna organická zlúčenina

3) je možné získať z benzénu v jednom stupni

4) farba lakmusu sa zmení na modrú

5) je kvapalina za normálnych podmienok

Odpoveď: 12

Vyberte dve potvrdenia fenylalanínu

1) označuje a-aminokyseliny

2) nereaguje s metanolom

3) netvorí soli

5) roztok fenylalanínu má silne zásaditú reakciu

Odpoveď: 14

Vyberte dva výroky, ktoré nie sú pravdivé pre fenylalanín

1) rozpustný vo vode

3) nájdené v prírode

4) reaguje s kyselinami

5) patrí do triedy fenolov

Odpoveď: 25

Vyberte dva výroky, nie spravodlivé pre aminokyselinu.

1) estery foriem

2) je amfotérna organická zlúčenina

3) reaguje s metánom

4) produkty interakcie s inými látkami môžu obsahovať peptidovú väzbu

5) je kvapalina za normálnych podmienok

Odpoveď: 35

Vyberte dva výroky, ktoré platia pre alanín aj anilín.

1) rozpustný vo vode

2) patria do triedy amínov

3) reagujú s kyselinami

4) horieť za vzniku dusíka

5) zloženie molekúl zahrnuje nitroskupiny

Odpoveď: 34

Vyberte dva výroky, ktoré sa týkajú glycínu aj metylamínu..

1) reagovať s vodou

2) patria do triedy aminokyselín

3) reagujú s alkáliami

4) reaguje s kyselinou dusičnou

5) aminoskupiny sa skladajú z molekúl

Odpoveď: 45

Vyberte dva tvrdenia, ktoré platia pre glycín aj alanín.

1) sú amfotérne organické zlúčeniny

2) estery formy

3) reagujú s vodou

4) reagujú s meďou

5) sú homológy dimetylamínu

Odpoveď: 12

Vyberte si dva výroky, ktoré nie platí pre glycín a fenylalanín.

1) tuhá látka za normálnych podmienok

2) sa týkajú a-aminokyselín

3) sú schopné pri reakciách vytvárať látky s peptidovými väzbami

4) vykazujú iba základné vlastnosti

5) sa môžu tvoriť počas oxidácie amínov

Odpoveď: 45

Vyberte si dva výroky, ktoré nie platí pre glycín aj alanín.

1) sa môžu zúčastňovať polykondenzačných reakcií

2) reakčné strieborné zrkadlo

3) rozpustný vo vode

4) pri interakcii s kyselinami tvoria soli

5) ich vodné roztoky majú kyslé prostredie

Odpoveď: 25

Z navrhovaného zoznamu reakcií vyberte dve, do ktorých môže vstúpiť glycín.

Odpoveď: 14

Z navrhovaného zoznamu reakcií vyberte dve, do ktorých môže fenylalanín vstúpiť.

Odpoveď: 34

Z navrhovaného zoznamu reakcií vyberte dve, do ktorých môže vstúpiť alanín.

Odpoveď: 25

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, ktoré sú homológmi glycínu

Odpoveď: 24

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, ktoré sú štruktúrnymi izomérmi alanínu.

1) kyselina metylaminooctová

3) kyselina 3-aminopropánová

4) kyselina etylaminooctová

5) kyselina 2-aminobutánová

Odpoveď: 13

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, ktoré sú štruktúrnymi izomérmi kyseliny a-aminobutánovej.

1) kyselina a-aminomaslová

2) kyselina a-amino-a-metylpropánová

3) kyselina 2-amino-3-metylbutánová

4) metylester kyseliny a-aminobutánovej

5) kyselina 3-aminobutánová

Odpoveď: 25

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, s ktorými môže reagovať kyselina aminooctová.

1) síran sodný

Odpoveď: 45

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, s ktorými môže alanín reagovať.

1) kyselina sírová

2) chlorid sodný

5) síran hlinitý

Odpoveď: 13

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, s ktorými môže glycín reagovať.

3) hydroxid draselný

Odpoveď: 34

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, s ktorými môže kyselina a-aminopropánová reagovať.

2) hydroxid bárnatý

3) kyselina dusičná

4) síran draselný

Odpoveď: 23

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, s ktorými môže fenylalanín reagovať.

1) kyselina chlorovodíková

4) chlorid železitý

Odpoveď: 15

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, ktoré môžu vstúpiť do adičnej reakcie s kyslými roztokmi.

1) kyselina a-aminomaslová

Odpoveď: 12

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu vstúpiť do esterifikačnej reakcie.

Odpoveď: 34

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu podstúpiť hydrohalogenizačnú reakciu.

3) kyselina etánová

Odpoveď: 15

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu vstúpiť do polykondenzačnej reakcie.

Odpoveď: 24

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu vstúpiť do esterifikačnej reakcie.

Odpoveď: 13

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré nemôžu vstúpiť do polykondenzačnej reakcie.

1) kyselina tereftalová

4) kyselina aminooctová

Odpoveď: 23

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu reagovať s HCl na soľ.

5) kyselina 2-aminomaslová

Odpoveď: 35

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu spolu viesť k esterifikačnej reakcii.

Odpoveď: 15

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu vstúpiť do polykondenzačnej reakcie.

Odpoveď: 34

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu reagovať s HCl

Odpoveď: 35

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu reagovať s hydroxidom sodným:

Odpoveď: 23

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu reagovať s hydroxidom draselným:

Odpoveď: 14

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými môžu reagovať kyselina 2-aminopropánová aj etylamín

2) hydroxid sodný

5) kyselina chlorovodíková

Odpoveď: 45

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými môžu reagovať glycín aj etylamín

3) síran meďnatý

4) kyselina sírová

Odpoveď: 14

Z navrhovaného zoznamu vyberte dve látky, s ktorými môžu reagovať alanín aj anilín

3) hydroxid sodný

Odpoveď: 15

Z navrhovaného zoznamu vyberte dva páry látok, z ktorých každá reaguje s kyselinou aminooctovou.

Odpoveď: 15

Z navrhovaného zoznamu látok vyberte dve také, aby pri reakcii s kyselinou sírovou vytvorili soľ

2) kyselina propánová

3) kyselina a-aminovalerová

Odpoveď: 34

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktoré môžu podstúpiť hydrolytickú reakciu.

2) Alanín metylester

4) metylát sodný

Odpoveď: 24

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktorých vodné roztoky majú zásadité prostredie.

2) Alanín metylester

3) etylát sodný

5) draselná soľ glycínu

Odpoveď: 35

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktorých vodné roztoky majú zásadité prostredie:

1) glycín izopropyléter

3) fenolát sodný

4) kyselina aminofocus

5) sodná soľ alanínu

Odpoveď: 35

Z navrhovaného zoznamu reakcií vyberte dve, ktoré sa môžu použiť na syntézu glycínu:

Odpoveď: 23

Z navrhovaného zoznamu reakcií vyberte dve také, pomocou ktorých je možné získať alanín.

Odpoveď: 35

Z navrhovaného zoznamu látok vyberte dve z tých, ktoré pri reakcii s vodným roztokom hydroxidu sodného netvoria soľ ako konečný produkt..

3) glycín hydrochlorid

4) kyselina metylaminooctová

Odpoveď: 12

Z navrhovaného zoznamu zlúčenín vyberte dve látky, ktorých vodné roztoky majú zásadité prostredie.

Odpoveď: 15

Uvádza sa táto schéma premeny látok:

kyselina octová X glycín

Určte, ktorá z týchto látok sú látky X a Y.

 • 1. HCI
 • 2. CH3NH2
 • 3. NH3
 • 4. ClCH2chladný
 • 5. H2O

Odpoveď: 43

Uvádza sa táto schéma premeny látok:

glycín metylester glycín NH2CH2Coon

Určte, ktorá z týchto látok sú látky X a Y

 • 1. Na2SO4
 • 2. NaCl
 • 3. H2O
 • 4. HCI
 • 5. NaOH

Odpoveď: 35

Uvádza sa táto schéma premeny látok:

kyselina chlóroctová aminooctová kyselina Y

Určte, ktorá z týchto látok sú látky X a Y

 • 1. HNO3
 • 2. NH2CH2Gauč3
 • 3. KOH
 • 4. NH3
 • 5. NH2CH2COOC2H5

Odpoveď: 42

Z navrhovaného zoznamu tried látok vyberte dve z tých, s ktorými alanín interaguje.

3) zásadité oxidy

4) aromatické uhľovodíky

5) étery

Odpoveď: 23

Z navrhovaného zoznamu tried látok vyberte dve, s ktorými fenylalanín nereaguje.

5) étery

Odpoveď: 35

Aminokyseliny. Pridelenia zhody.

Nastavte súlad medzi názvom látky a triedou / skupinou organických zlúčenín, do ktorých táto látka patrí: do každej polohy označenej písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

3) aromatický amín

4) aromatický alkohol

5) alifatický amín

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

LÁTKASKUPINA TRIEDY / ORGANICKÝCH SPOLOČNOSTÍ
ABATG

Odpoveď: 2132

Nastavte súlad medzi názvom látky a triedou / skupinou organických zlúčenín, do ktorých táto látka patrí: do každej polohy označenej písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

C) kyselina karbolová

3) primárny amín

6) aromatický alkohol

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

LÁTKASKUPINA TRIEDSKÝCH / ORGANICKÝCH SPOLOČNOSTÍ
ABATG

Odpoveď: 3425

Nastavte súlad medzi názvom látky a triedou / skupinou organických zlúčenín, do ktorých táto látka patrí: do každej polohy označenej písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

5) karboxylová kyselina

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

LÁTKASKUPINA TRIEDSKÝCH / ORGANICKÝCH SPOLOČNOSTÍ
ABATG

Odpoveď: 6542

Nastavte súlad medzi vzorcom látok a činidlom, s ktorým sa dajú rozlíšiť: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom

A) propén a propín

B) kyselina mravčia a octová

C) fenol a anilín

D) glycín a anilín

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

FORMULÁRE LÁTKYReagent
ABATG

Odpoveď: 1154

Nastavte súlad medzi vzorcom látok a činidlom, s ktorým sa dajú rozlíšiť: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

A) hexán a etanol

B) acetón a glycín

C) metanol a terc-butylalkohol

D) alanín a glycerín

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

FORMULÁRE LÁTKYReagent
ABATG

Odpoveď: 3232

Nastavte zhodu medzi východiskovými materiálmi a produktom, ktorý sa vytvorí ako výsledok reakcie medzi nimi: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

ZDROJEREAKČNÝ VÝROBOK
ABATG

Odpoveď: 3314

Nastavte zhodu medzi východiskovými materiálmi a produktom, ktorý sa vytvorí ako výsledok reakcie medzi nimi: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

ZDROJEREAKČNÝ VÝROBOK
ABATG

Odpoveď: 2263

Nastavte zhodu medzi východiskovými materiálmi a produktom, ktorý sa vytvorí ako výsledok reakcie medzi nimi: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

ZDROJEREAKČNÝ VÝROBOK
ABATG

Odpoveď: 5634

Nastavte zhodu medzi východiskovými materiálmi a produktom, ktorý sa vytvorí ako výsledok reakcie medzi nimi: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

A) propántriol-1,2,3 + kyselina dusičná

B) metylamín + kyselina chlorovodíková

C) glycín + kyselina sírová

D) kyselina aminopropánová + metanol

1) metylamóniumchlorid

2) glycín sulfát

4) kyselina metylaminopropánová

5) propylester kyseliny aminopropánovej

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

ZDROJEREAKČNÝ VÝROBOK
ABATG

Odpoveď: 6124

Nastavte zhodu medzi východiskovými materiálmi a možným (a) organickým produktom (produktami) tejto reakcie: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

1) hydrogensiričitan kyseliny p-aminopropánovej

2) síran kyseliny p-aminopropánovej

3) 3-aminopropionát sodný

4) hydrosulfát kyseliny a-aminopropánovej

5) látky neinteragujú

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

REAKCIE NA VÝROBKYZDROJE
ABATG

Odpoveď: 3235

Nastavte súlad medzi vzorcom látky a farbou indikátora metyl oranžovej farby vo vodnom roztoku: pre každú polohu označenú písmenom vyberte zodpovedajúcu polohu označenú číslom.

Vybrané čísla zapíšte do tabuľky pod príslušné písmená.

ZDROJELAKOVANIE